11 des, 2023

FMV signerer stor avtale om levering av tankbiler og tilhengere

FMV (Försvarets Materielverk) har signert avtale med HMK Bilcon A/S om levering av drivstoffvogntog til Forsvaret. Vogntogene, som er tilpasset transport av bensin, diesel og jet fuel, vil øke Forsvarets evne til å transportere drivstoff. De nye vogntog vil kunne frakte cirka 57 kubikkmeter drivstoff per tur.

Avtalen gjelder leveranser av tankbiler med tilhørende tankhengere, dokumentasjon, reservedeler og opplæring. Det inkluderer også opsjoner for ekstra vogntog for drivstofftransport. Omfanget av avtalen, inkludert opsjoner, beløper seg til ca SEK 500 millioner.

Leveransene til Forsvaret vil starte i 2024 og være ferdige i 2026.

https://www.fmv.se/aktuellt–press/aktuella-handelser/fmv-tecknar-avtal-om-leverans-av-tankbilsekipage/