12 okt, 2022

Första svetsrobot levererat

Som en del av vår fortsatta digitaliserings- och automationsstrategi har vi denna vecka fått vår första svetsrobot levererad och installerad. Roboten är en Kuka KR10 R1420 från DanRobotics A/S, som har 1,42 meters räckvidd till centrum med en hanteringskapacitet på 10 kg och en repeteringsnoggrannhet på 0,04 mm.

Svetsning i flera typer av metaller
Till en början kommer roboten endast att användas för aluminiumsvetsning, men så småningom kommer den även att användas för svetsning av komponenter i armerat stål och höghållfast stål. Vi har arbetat med standardisering av komponenter under en lång period och har höga förväntningar på vad roboten kan bidra med.

Roboten levereras med en programmeringsbox med pekskärm och mjukvara för bågsvetsning. På sikt kan vi göra off-line programmering av roboten, så det går att programmera externt och helt enkelt skicka ett nytt program till roboten. På så sätt kan produktionen fortsätta utan avbrott.

Uppgradering av medarbetare
På grund av bristen på duktiga aluminiumsmeder är det viktigt att vi kan använda roboten för de mest triviala svetsuppgifterna, medan våra duktiga smeder ska svetsa de mer komplicerade saker som roboten inte klarar av. Flera av våra smeder måste utbildas i att manövrera och programmera roboten, så att de blir uppgraderat med kunskaper om robotsvetsning.

Ännu en robot 2023
2023 kommer vi att installera en betydligt större robot, som ska användas för att svetsa olika stora saker i flera olika typer av metall.