Tankbilslösningar - SafeCon®

Mollerup Mølle A/S

Mollerup Mølle är ett danskägt familjeföretag som producerar och levererar djurfoder till hela jordbrukssektorn och bland annat oljeprodukter och gödselmedel. Företaget är baserat på ön Mors och betjänar kunder från Holstebro/Randers till Skagen.

Mollerup Mølle är den första kunden i Danmark som har både SafeCon® III och SafeCon® OTC-systemet installerat på sitt senaste tankfordon. Därför har de haft möjlighet att delta i utvecklingsprocessen av SafeCon® OTC.

SafeCon® III är mer avancerad och har fler funktioner än SafeCon® I. Jag har fått en riktigt bra introduktion till SafeCon® III och använder alla funktioner jag kan. Om jag har frågor finns det alltid hjälp i support avdelningen och jag har varit väldigt glad över det.

OTC-systemet fungerar riktigt bra nu och det har varit spännande att vara en del av utvecklingsprocessen och komma med idéer och se dem implementerade.

Det bästa med SafeCon® III är lagerredovisningen, där jag kan se ordern på själva skärmen. Jag kan alltid följa den order jag håller på att leverera, ”säger förare Gert Jensen.