Mobila lösningar - Expandable trailrar

Stor blodbuss för Helse Stavanger HF

Byggnationen av en 56m² stor blodbuss för Helse Stavanger har slutförts och bussen är planerad att tas i drift hösten 2022. Den mobila blodbuss kommer att vara lika bra som blodcentralen på sjukhuset och kommer att kunna erbjuda samma goda villkor för både blodgivare och anställda.

Blodbanken kommer till blodgivaren
Helse Stavanger ville flytta ut insamling från blodgivare till en ny mobil blodtrailer som kan köra runt till fasta hållplatser i Rogaland. Den mobila blodbuss ger större flexibilitet för blodgivaren, vilket kan spara restid till sjukhuset. Det är ett bra argument för att behålla och attrahera nya blodgivare.

Blodbussen är byggd i Danmark av HMK Bilcon som har mångårig erfarenhet av att bygga många olika mobila släp för sjukvården och för användning vid stora evenemang som t.ex. Norway Cup.

Inga kompromisser
Den mobila enheten får en större arbetsyta än de vanligare blodbussarna och det var ett av kraven för att bygga den nya bussen. Enheten är 56m² med två utdragbara delar som ger gott om plats för fem blodgivarstolar, intervjurum, personalrum/pentry, toalett och garderob. Inredningen av trailern har utförts i nära samarbete mellan Helse Stavanger och HMK Bilcon, och ¨är precis som sjukhuset önskat det.

Fördelarna med en mobil blodbuss är många eftersom du här inte kompromissar med vare sig kvalitetskrav, arbetsmiljö eller produktivitet. Släpet är mycket lätt att manövrera och kan ställas upp var som helst en vanlig lastbil kan köra. Det tar en person bara 20 minuter att sätta upp trailern. Trailern känns rymlig och är utrustad med värme och luftkonditionering för att kunna erbjuda både blodgivare och personal en bra inomhusmiljö.

Förutom större flexibilitet i användningen kommer den nya mobila blodbuss att fungera som en ”rullande annons” och ge blodbanken större uppmärksamhet och synlighet.

Om HMK Bilcon
Med 125 år bakom sig har HMK Bilcon lång erfarenhet av att bygga funktionella och hållbara lösningar och är känt för att göra produkter av högsta kvalitet med lång livslängd. Företaget producerar egna konstruktioner och har stort fokus på en nära och ärlig dialog med kunderna. HMK Bilcon tillverkar förutom mobila blodsläpvagnar många olika mobila släpvagnar för sjukvården, som t.ex. mobila kliniker för covid-19-tester, mobila sjukhus, samt mammografi- och röntgenvagnar. Förutom att bygga mobila trailers tillverkar och levererar HMK Bilcon även världens bästa aluminiumtankbilar till den skandinaviska marknaden.

Under de senaste tre åren har HMK Bilcon gjort många förändringar i företaget med fokus på gröna åtgärder i produktionen och blev ISO 14001-certifierad 2020. Idag arbetar HMK Bilcon även med att utveckla gröna lösningar för transportsektorn. Till exempel är det nu möjligt att montera solpaneler på de mobila släpvagnarna för att producera el till släpet.

För mer information, vänligen kontakta Peter S. Andersen tel. +45 40 45 34 88 eller psa@hmkbilcon.dk