Mobile løsninger - Expandable trailere

Stor mobil tappeenhet til Helse Stavanger HF

Byggingen av en 56m² stor mobil tappeenhet til Helse Stavanger er fullført, og tappeenheten planlegges å være i drift høsten 2022. Den mobile tappeenheten blir like bra som et tappelokale inne i sykehuset og vil kunne tilby de samme gode forholdene for både blodgivere og ansatte.

Blodbanken kommer til blodgiveren
Helse Stavanger ønsket å flytte tappingen av blodgivere ut til en ny mobil blodtrailer som kan kjøre rundt til faste stoppesteder i Rogaland. Den mobile tappeenheten gir større fleksibilitet for blodgiveren, som kan å spare reisetid inn til sykehuset. Det er et godt argument for å beholde og tiltrekke seg nye blodgivere.

Tappeenheten bygges i Danmark av HMK Bilcon, som har mange års erfaring med bygging av mange forskjellige mobile trailere til helsevesenet og til bruk på store arrangementer som f.eks. Norway Cup.

Ingen kompromisser
Den mobile tappeenheten vil få et større arbeidsareal  enn de mer vanlige blodbussene, og dette var ett av kravene til byggingen av den nye tappeenheten. Enheten er 56m² med to utskyvbare deler som gir god plass til fem tappebenker, intervjurom, personalrom/ tekjøkken, toalett og garderobe. Innredningen av traileren er utført i tett samarbeid mellom Helse Stavanger og HMK Bilcon, og er blitt slik sykehuset ønsket den.

Fordelene med en mobil tappeenhet er mange, siden man her ikke går på akkord med verken kvalitetskrav, arbeidsmiljøet eller produktiviteten. Traileren er veldig lett å manøvrere og kan settes opp hvor som helst der en vanlig lastebil kan kjøre. Det tar en person bare 20 minutter å sette opp traileren. Traileren oppleves som romslig og er utstyrt med varme og klimaanlegg for å kunne tilby både blodgivere og personalet et godt innemiljø.

I tillegg til større fleksibilitet i bruk vil den nye mobile tappeenheten fungere som en «rullende reklame» og gi blodbanken større oppmerksomhet og synlighet.

Om HMK Bilcon
Med 125 år i bagasjen har HMK Bilcon lang erfaring med å bygge funksjonelle og holdbare løsninger og er kjent for å lage produkter av høyeste kvalitet med lang levetid. Bedriften produserer egne konstruksjoner og har stort fokus på en tett og ærlig dialog med kundene. I tillegg til mobile tappeenheter lager HMK Bilcon mange forskjellige mobile trailere til helsevesenet, som f.eks. mobile klinikker til COVID-19-testing, mobile sykehus, samt mammografi- og røntgentrailere. I tillegg til bygging av mobile trailere produserer og leverer HMK Bilcon også verdens beste tankbiler i aluminium til det skandinaviske markedet.

Gjennom de tre siste årene har HMK Bilcon gjort mange endringer i bedriften med fokus på grønne tiltak i produksjonen, og ble ISO 14001-sertifisert 2020). I dag jobber HMK Bilcon dessuten for å utvikle grønne løsninger til transportsektoren. Det er for eksempel nå mulig å montere solcellepaneler på de mobile trailerne for å produsere strøm til traileren.

For mer informasjon, vennligst kontakt Peter S. Andersen tlf. +45 40 45 34 88 eller psa@hmkbilcon.dk