Containere

24 jun, 2022

Solceller för containrar

Effektiv lösning för batteriunderhåll

I många år har vi tillverkat fristående bränslecontainrar för civila och försvarsändamål. Bränslebehållarna kan transporteras och ställas ner där det finns behov av tillfällig bränsletillförsel. Behållarna är försedda med batterier, som används för att starta upp generatorn när bränsle ska tas ut.

För ett stort antal av dessa fristående containrar har det varit ett känt problem att batterierna på containrarna blir defekta eller urladdade när containrarna inte har använts eller underhållits regelbundet.

Vi har utvecklat en solcellslösning som kan användas för underhåll av batterierna och vi har hittills installerat solcellslösningar på 30 av försvarets bränslecontainrar, vilket ser till att det alltid finns spänning och fulladdade batterier när dess ska användas.

Solcellslösningarna monteras ovanpå containrarna, och ett lock är monterat som kan stängas så att solcellerna inte skadas när containrarna transporteras från plats till plats.

Solcellslösningarna kan användas för andra ändamål såsom:

  • Större förbrukning för lösningar med låg effekt
  • Ökad förbrukning för högeffektslösningar
  • Grön energi

Kontakta försäljningschef Peter S. Andersen på tel. +45 40 45 34 88 eller e-post psa@hmkbilcon.dk för mer information om installation av solcellslösningar.