Containere

24 jun, 2022

Solceller for containere

Effektiv løsning for vedlikehold av batterier

I mange år har vi produsert frittstående drivstoffcontainere for sivile og forsvarsformål. Drivstoffcontainerne kan transporteres og settes ned der det er behov for midlertidig drivstofftilførsel. Containerne er utstyrt med batterier, som brukes til å starte opp generatoren når drivstoff skal dispenseres.

For et stort antall av disse frittstående containere har det vært et kjent problem at batteriene på containeren blir defekte eller flate når containeren ikke har vært brukt eller vedlikeholdt regelmessig.

Vi har utviklet en solcelleløsning som kan brukes til vedlikehold av batteriene, og vi har så langt installert solcelleløsninger på 30 av forsvarets drivstoffcontainere. Det sikrer at det alltid er spenning og fulladede batterier når containerne skal brukes.

Solcelleløsningene monteres på toppen av beholderne med lokk som kan lukkes. Dette sikrer at solcellene ikke blir skadet når containerne transporteres fra sted til sted.

Solcelleløsningene kan brukes til andre formål som:

  • Større forbruk for laveffektsløsninger
  • Økt forbruk for høyeffektsløsninger
  • Grønn energi

Ta kontakt med salgssjef Peter S. Andersen på tlf +45 40 45 34 88 eller e-post psa@hmkbilcon.dk for mer informasjon om montering av solcelleløsninger.