Växelflakstank för drivmedel

2 jun, 2022

Växelflakstank för akutdrift

I en oförutsägbar tid med press på försörjningskedjor kan det vara svårt att anskaffa utrustning för att upprätthålla driften av samhällskritiska funktioner som värms upp av olja.

Åkerierna har all tillgänglig utrustning i drift och det kan vara svårt att få olja levererad för drift av t.ex. skolor, dagis, äldreboenden, sjukhus m.m.

Om det dessutom finns problem med gasförsörjningen till företag och offentliga institutioner, så kan en bränsletank vara lösningen som kan användas tillfälligt i akuta situationer.

Växelflakstanken är försedd med kroklyft och kan enkelt lastas på en lastbil med lyft och släppas där den behövs.

Läs mera om vår växelflakstank här.