Växelflakstank för drivmedel

2 jun, 2022

Kroktank for drivstoff

I en uforutsigbar tid med press på leverandørkjedene kan det være vanskelig å skaffe utstyr for å opprettholde driften av samfunnskritiske funksjoner oppvarmet av olje.

Transportørene har alt tilgjengelig utstyr i drift og det kan være vanskelig å få levert olje til drift av f.eks. skoler, barnehager, sykehjem, sykehus m.m.

Dersom det i tillegg er problemer med gassforsyningen til bedrifter og offentlige institusjoner, så kan en drivstofftank være løsningen som kan brukes midlertidig i nødssituasjoner.

Kroktanken er utstyrt med krokløft og kan enkelt lastes på en lastebil med krok og slippes der det trengs.

Les mer om vår kroktank her.