3 apr, 2018

Suksessen fortsetter

Vi har gjennomført det første regnskapsåret og har hatt fordel av 2017 med et tilfredsstillende resultat på 4,7 millioner kroner etter skatt. Alle ansatte har gjort en stor innsats for å få ting til å skje, og vi fortsetter de gode tonene i 2018.

I dag har vi 80 ansatte og har fulle bestillingsbøker, økonomien er sunn, og produksjonsanlegget og fabrikken er fornyet. Selskapet er godt i ferd med å utvide produktutvalget til nye områder og også starte samarbeid med andre selskaper i 2018. Vi gjør ikke noe i rustfritt stål eller svart stål i dag, fordi du ikke kan blande de forskjellige metaller i samme bygning. Vi produserer aluminiumsprodukter, men våre kunder krever rustfritt stål og svarte stålprodukter, så vi ønsker å utvide vårt produktsortiment gjennom partnerskap, sier konsernsjef Peter Jensby. Vi tenker i effektive arbeidsprosesser og roboter, så vi leter etter partnere som tenker optimalisering som oss. Vi har lykkes i å effektivisere eksisterende produksjon, og vi vil fortsette med flere partnere i fremtiden.

Ny bedriftskultur har gitt gode resultater

De ansatte i det nye selskapet har jobbet hardt for å oppgradere selskapet og forandre sin kultur. Fabrikken og maskinen har gjennomgått en renovering og vi har investert i nye sveisemaskiner, fixturbord, nye traktorer og feiemaskiner. Bedriftskulturen er en helt annen, siden rekruttering av både tidligere dyktige medarbeidere og nye ansatte etter konkurs har bidratt til en positiv endringsstilling blant de ansatte. Alle ansatte har kommet til LEAN kurs og har derfor fått verdifull innsikt i optimalisering av produksjonsprosesser. Dette er en av grunnene til at man har kunnet strømline produksjonen og endre kulturen i selskapet.

Det er tøff konkurranse i markedet der vi er kjent for å levere en litt bedre kvalitet enn våre konkurrenter. Våre produkter varer dobbelt så lenge som andre, og derfor er vi fornøyd med våre mange lojale kunder som setter pris på kvaliteten på våre produkter. Våre bestillingsbøker for 2018 er stort sett fylt og vi har begynt å ta bestillinger for 2019. Vi gleder oss derfor til fremtiden og er ekstra stolte av at vi i uke 47 ble kåret til selskapet i uken hos Dansk Indusstri, sier Peter Jensby.