23 nov, 2021

Tredje levering til DLG

Vi er i full gang med produksjonen av 12 nye fôrbiler til DLG, og vi har nettopp levert den tredje fôrtankbilen i rekken bestående av en fôrtanker med plass til 27 m³ og en fôrtilhenger med plass til 42 m³.

Sammen kan fôrtankbil og henger transportere 69m³ og de har blitt redusert med ca. 800 kg i egenvekt, slik at det kan fraktes mer fôr på hver tur.

Tanken på fôrtankbilen er bygget på et Scania R500-chassis. Det er 4 rom i 1 trykkkammer på fôrtankbilen og 6 rom i 2 trykkkammer på tilhengeren. Trapper er montert i førersiden både på fôrtankbil og tilhengeren. Det gir enkel tilgang til tanktoppen, hvor det er gangvei i sklisikkert materiale og sikkerhetsrekkverk.

Vi bygger ulike fôrbiler for DLG, da de skal brukes til litt forskjellige oppgaver. Så på noen av tankbilene er det kun montert et blåsesystem, men andre av fôrtankerne er bygget med både suge- og blåsesystem.

Fôrvognene er optimalisert på en lang rekke parametere som f.eks romfordeling, volum, rørsystemer, tankkonstruksjon og dyser. I tillegg kan den losses både forover og bakover.

Gjennom hele byggeprosessen har det vært fokus på lav egenvekt, høyt volum, enkel rengjøring, rask drift og høy sikkerhet.

Les mer om fôrtankbilene her