Vår

Historie

HMK Bilcon ble grunnlagt i 1895 i Danmark og produserer et bredt spekter av drifstoffløsninger for levering av olje og gass, forsvarsløsninger for militær, mobile løsninger for helsevesenet, forstof løsninger og løsninger til sykdomsfri dyrtransport. Alle løsningerne våre er skreddersydde, slik at vi kan oppfylle nesten alle kundebehov.

Starten

I 1895 starter Søren Jensen en smie i Hjørring. Smien spesialiserte seg i produksjon av vogner.

Slut med hestetrukne vogner

I 1950, da epoken for hestetrukne vogner nærmer seg slutten, starter bedriften med å lage karosserier til biler.

HMK Bilcon

Bedriften begynner å produsere drivstoff- og gasstransportløsninger i Randers. HMK Bilcon opprettes.

HMK Industri

Søren Jensens smie endrer navn til HMK Industri og begynner å lage lastebilkarosserier, kjølekasser, tankbiler, flytte- og transportkasser og mange andre spesialiserte enheter.

Aluminiumstanker

HMK Bilcon begynner å designe og utvikle aluminiumstanker.

Familien tar over

Jørgen Jensen, sønn av selskapets gründer, går bort, og familien overtar kontrollen over selskapet

Selskapet selges

Jensen-brødrene selger selskapet til en mindre gruppe med ansatte og eksterne investorer

ISO 9001

HMK Industri oppnår ISO 9001-sertifisering.

Fusjon

HMK Bilcon fusjonerer med HMK Industri.

Et hovedkontor

De to selskapene – Industri og Bilcon – fusjoneres med hovedkontor i Aalborg.

Selskapet kjøbes opp

”HMK Bilcon” kjøpes opp av nåværende eiere og endrer det juridiske navn til ”HMK Bilcon 2017 A/S”

HMK Bilcon A/S

7. februar tar HMK Bilcon 2017 A/S over rettighetene til navnet HMK Bilcon A/S etter at det gamle konkursboet endelig er ferdigstilt.

ISO 14001

HMK Bilcon A/S blir ISO 14001 sertifisert.

DIN 2303 Q2 BK1

HMK Bilcon A/S blir DIN 2303 Q2 BK1 sertifisert og kan nå sveise i alle typer stål.

Første sveiseroboten

Den første sveiseroboten Kuka KR10 R1420 blir installert fra DanRobotics.