Årsredovisning 2018 HMK Bilcon 2017 A/S

15 mar, 2019

Årsredovisning för 2018

Vi har under 2018 nästan fördubblat aktiviteterna jämfört med 2017 och har tack vare de goda resultaten fått en AAA-kreditrating

En fördubbling av aktivitetsnivån 2018 jämfört med 2017 är orsaken till att vi nu för andra året i rad har kunnat uppvisa en tillfredsställande årsredovisning, som beror bland annat på en stor order från en dansk kund.

Stor förbättring i driftresultatet
Trots en stor växt är resultatet på drygt 4 miljoner kronor nästen identiskt med resultatet för 2017. Vd Peter Jensby förklarar att bakom resultatet för 2018 ligger en kraftig uppgång i företagets verksamhet. En uppgång som bl.a. har inneburit att antalet anställda har ökat från 56 till 86, varav 10 lärlingar. Härtill kommer upprustning i form av investeringar i effektivare produktion och arbetsmiljö som 2018 dessutom har resulterat i en GRÖN SMILEY från Arbejdstilsynet (Arbetsmiljöverket):

”Utöver omfattande investeringar i byggnader, maskiner, IT-system, säkerhet, utbildning och hälsa har vi investerat i en rad energioptimeringar, så att energiförbrukningen i framtiden minskas med cirka 30 procent i hela företaget. Förutom den miljömässiga aspekten kommer det naturligtvis också ha en ekonomisk positiv effekt framöver”, berättar han.

Stenhårt arbete har burit frukt
Enligt vd är årsresultatet och den kraftiga positiva utvecklingen ett resultat av stenhårt arbete från samtliga anställda.

”Vi har arbetat intensivt på att effektivisera vår produktion och förbättra våra produkter. Det har inneburit standardisering av produkter, utveckling av nya produkter och nylansering och försäljning av förbättrade produkter. Och det är långsiktiga strategiska åtgärder som ska medverka till fortsatt framgång.”

Peter Jensby berättar att de första ordrarna på de nylanserade produkterna har tecknats 2018 och levereras 2019.

HMK Bilcon 2017 A/S
HMK Bilcon grundades 1895 och är specialiserat i produktion av tankbilslösningar för transport av olja och bensin, tankbilar och tankcontainrar till försvaret, tankbilar för transport av spannmål och foder samt mobila trailerlösningar till hälso- och sjukvårdssektorn och event.

För ytterligare information kontakta:
Vd Peter Jensby, HMK Bilcon 2017 A/S: tel. +45 30 78 47 68.