Årsregnskab 2018 HMK Bilcon 2017 A/S

15 mar, 2019

Årsregnskap 2018

Nordjyllands tankspesialist har nesten doblet sin virksomhet i 2018 sammenlignet med 2017 og oppnådd på grunnlag av de gode resultatene en AAA kredittvurdering

En dobling av aktivitetsnivået i 2018 i forhold til 2017 er grunnen til at tankskipsproducenten har kunnet presentere en tilfredsstillende årsrapport for andre år i rad. HMK Bilcons vekst skyldes delvis en stor bestilling fra en dansk kunde.

Stor fremgang i underliggende operasjoner
Til tross for sterk vekst er resultatet litt over 4 millioner DKK nesten identisk med resultatet for 2017. Konsernsjef Peter Jensby forklarer at resultatet i 2018 viser en markant forbedring i den underliggende driften. En fremgang som blant annet har medført at antall ansatte har økt fra 56 til 86, inkludert 10 lærlinger. I tillegg er det oppbygging i form av mer effektive investeringer i produksjon og arbeidsmiljø, som i 2018 også har resultert i en GREEN SMILEY fra Arbeidsmiljøet:”

I tillegg til omfattende investeringer i bygninger, maskiner, IT-systemer, sikkerhet, utdanning og helse har vi investert i en rekke energibesparelser, slik at energiforbruket fremover vil bli redusert med ca. 30% i hele selskapet. I tillegg til miljøaspektet vil det selvsagt også ha en økonomisk positiv effekt i fremtiden, sier han.

Hardt arbeid har båret frukt
Ifølge konsernsjef er årsresultatet og den store fremgangen resultatet av hardt arbeid fra alle ansatte.

«Vi har jobbet intensivt for å effektivisere vår produksjon og forbedre våre produkter. Dette har resultert i standardisering av produkter, utvikling av nye produkter og gjenoppstart og salg av forbedrede produkter. Og dette er langsiktige strategiske tiltak som må bidra til fortsatt fremgang. »

Peter Jensby sier at de første ordrene for de relanserte produktene ble signert i 2018 og vil bli levert i 2019.

HMK Bilcon 2017 A/S
HMK Bilcon ble grunnlagt i 1895 og er spesialisert på produksjon av tankerløsninger for transport av olje og bensin, tankbiler og tankcontainere til forsvar, tankskip for transport av korn og fôr, samt mobile trailerløsninger for helsesektoren og arrangementer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. Direktør Peter Jensby, HMK Bilcon 2017 A/S: tlf. 30 78 47 68.