28 jun, 2021

Nya regler för underkörningsskydd

För att öka säkerheten vid en kollision bakifrån trädde nya regler i kraft den 1 september 2019 gällande underkörningsskydd UNECE R58 Rev. 3 – R58.03) för nya typgodkända fordon. Från och med den 1 september 2021 gäller reglerna också alla nyregistrerade fordon.

Med andra ord, tankbilar och släpvagnar som inte är typgodkända och som måste registreras per 1 september måste utrustas med underkörningsskydd som uppfyller de nya reglerna.

Om du har fått en skada på dit underkörningsskydd på ett fordon som är registrerat före den 1 september 2021, måste detta ersättas med ett liknande enligt reglerna i UNECE R58.02 – dvs. de som är giltiga före den 1 september 2021.

Vi har underkörningsskydd i lager för utbyte, som följer ”de gamla reglerna” och ”de nya reglerna”.

Om du har påbygg för leverans efter den 1 september, där du är ansvarig för att leverera underkörningsskydd, måste du vara medveten om att de måste uppfylla kraven i de nya reglerna.