28 jun, 2021

Nye regler for underkjøringshinder

For å øke sikkerheten i tilfelle en kollisjon, trådte nye regler i kraft 1. september 2019 om underkjøringshinder (UNECE R58 Rev. 3 – R58.03) for nye typegodkjente biler. Fra 1. september 2021 gjelder reglene også for alle nyregistrerte kjøretøy.

Med andre ord, tankbiler og tilhengere som ikke er typegodkjent og som må registreres pr. 1. september, må utstyres med underkjøringshinder som oppfyller de nye reglene.

Skulle du være så uheldig å få en skade på et underkjøringshinder på et kjøretøy som er registrert før 1. september 2021, må dette erstattes med et lignende i henhold til reglene i UNECE R58.02 – dvs. de som er gyldige før 1. september 2021.
Vi har underkjøringshinder på lager for utskifting, som overholder «de gamle reglene» og «de nye reglene».

Hvis du har påbygg for levering etter 1. september, der du er ansvarlig for å levere underkjøringshinder, må du være klar over at de må oppfylle kravene i de nye reglene.