24 jan, 2022

Nytt strategiskt samarbete

TouchStar Technologies och HMK Bilcon ingår nyt strategisk samarbete inom bränslesektorn.

HMK Bilcon, baserat i Aalborg, Danmark, är leverantör till bränsleleverantörerna i Europa och tillverkar bränsletankfordon och SafeCon®-kontrollsystem för bränsleleverans.

HMK Bilcons SafeCon® III är nästa generations IT-styrsystem för bränsletankbilar med en modern pekskärm med alla de senaste funktionerna. Nya och smartare funktioner utvecklas ständigt för SafeCon® III och 24-timmarssupport är nu tillgänglig. Förutom att hantera ventiler, pumpar och andra komponenter, styr SafeCon® III även mätarsystemet för att ge enklare och snabb lastning och leverans med en förbättrad förmåga att se fackstatus tillsammans med många andra nya funktioner.

TouchStar Technologies, baserat i Manchester, England, har tillhandahållit ePOD-system till bränslelogistikindustrin i över 35 år. Idag står detta för cirka 70 % av bränsleleveransfordonen på vägarna i Storbritannien och Irland. Flaggskeppet för mobilapplikationen är FuelStar, som kan integreras med backoffice-, ekonomi- och planeringssystem. FuelStar används ofta på den egentillverkade, ATEX-klassade Android-surfplattan, TS3200.

Ett nyligen genomfört möte mellan Peter Jensby, VD för HMK Bilcon och Mark Hardy, VD för TouchStar plc. har lett till att båda organisationerna har åtagit sig ett strategiskt partnerskap. HMK Bilcon har en stor marknadsandel i Skandinavien och TouchStar har liknande i Storbritannien, Irland och andra länder.

Båda organisationerna kommer från två olika discipliner, men höga nivåer av integration mellan TouchStars OBTC-enheter och ePOD Application FuelStar, med HMK Bilcons SafeCon® III-kontrollsystem betyder att både Peter och Mark har identifierat en stor möjlighet för samarbete inom ett antal geografiska marknader.

HMK Bilcon och TouchStar har redan levererat en helt integrerad lösning till DCC Energi. Företagen Leo Laustsen A/S och Fjellerad Transport ApS ingår i DCC Energis distributionssystem i Danmark och de har fått två nya semitrailerar från HMK Bilcon med SafeCon® III IT-styrsystem integrerat med TouchStars OBTC.