24 jan, 2022

Nytt strategisk samarbeid

TouchStar Technologies og HMK Bilcon har inngått nytt strategisk samarbeid innen software løsninger til drivstoffindustrien.

HMK Bilcon, basert i Aalborg, Danmark er leverandør til drivstofflogistikkmarkedet i Europa og produserer drivstofftankbiler og SafeCon®-kontrollsystemer for drivstofflevering.

HMK Bilcons SafeCon® III er neste generasjon IT-kontrollsystemer for drivstofftankbiler med en moderne berøringsskjerm med alle de nyeste funksjonene. Nye og smartere funksjoner utvikles stadig for SafeCon® III og 24-timers support er nå tilgjengelig. I tillegg til å administrere ventiler, pumper og andre komponenter, kontrollerer SafeCon® III også målersystemet for å gi enklere og rask lasting og levering med en forbedret evne til å se romstatus sammen med mange andre nye funksjoner.

TouchStar Technologies, basert i Manchester, England har levert ePOD-systemer til drivstofflogistikkindustrien i over 35 år. I dag utgjør dette omtrent 70 % av lastebilene for drivstofflevering på veiene i Storbritannia og Irland. Flaggskipet for mobilapplikasjonen er FuelStar, som kan integreres med backoffice-, økonomi- og planleggingssystemer. FuelStar brukes ofte på det egenproduserte, ATEX-godkjente Android-nettbrettet, TS3200.

Et nylig møte mellom Peter Jensby, administrerende direktør i HMK Bilcon og Mark Hardy, administrerende direktør i TouchStar plc. har ført til at begge organisasjonene har forpliktet seg til et strategisk partnerskap. HMK Bilcon har en stor markedsandel i Skandinavia og TouchStar har tilsvarende i Storbritannia, Irland og andre land.

Begge organisasjonene kommer fra to forskjellige disipliner, men høye nivåer av integrasjon mellom TouchStars OBTC-enheter og ePOD Application FuelStar, med HMK Bilcons SafeCon® III-kontrollsystem betyr at både Peter og Mark har identifisert en stor mulighet for samarbeid innenfor en rekke geografiske målmarkeder.

HMK Bilcon og TouchStar har allerede levert en helintegrert løsning til DCC Energi. Selskapene Leo Laustsen A/S og Fjellerad Transport ApS er en del av DCC Energis distribusjonssystem i Danmark og de har fått to nye semitrailere fra HMK Bilcon med SafeCon® III IT-styringssystem integrert med TouchStars OBTC.