Forsvarsløsninger

Off-road terreng tankbil for dansk forsvar

I 2006 utviklet MAN Commercial Vehicles og HMK Bilcon en prototype av terrengtankbilen MAN HX77 for det danske forsvaret. HX77-lastebilen fra MAN er designet for spesielt utfordrende terreng. Derfor var det behov for å utvikle en tankløsning som var ekstremt robust, uten at det kompromitterte HMK Bilcons berømte lette design.

Tankbilene er fremdeles i drift ved forsvaret og er distribuert i de forskjellige forsvarsområdene i Danmark. I 2018 skal vi utføre vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger av tankbilene, som er robuste kjøretøyer med lang levetid.