Sertifiseringer

Vi er ISO-sertifiserte og produserer i henhold til en rekke standarder.

Vi har følgende sertifiseringer:
Sveisesertifisering i henhold til DS/EN ISO 9606-2 for konstruksjon av tanker i henhold til EN 13094: 2015, som foreskrevet i ADR 2017, DS/EN ISO 10042: 2005 for sveising av aluminium og legeringer og DS/EN ISO 13445-4: 2017 for utforming og produksjon av pressetanker.

ISO 9001:2015 og ISO 3834-2:2005
Den 6. september 2019 har vi blitt resertifisert efter DS/EN ISO 9001:2015, som sikrer konsistent produktkvalitet og effektivisering av prosesser. I tillegg er vi ISO-sertifisert i henhold til standard DS/EN ISO 3834-2:2005, slik at vi oppfyller kvalitetskravene til smeltesveising av metalliske materialer.

Vi forbereder oss nå på en ISO 14001-sertifisering i 2020, slik at vi også kan optimalisere fabrikken og sette miljøledelsen i system