17 apr, 2021

Max Hunt på besøk

Vi har hatt Max Hunt fra Mojn Trucker på besøk. Han ser på produkter som gjør livet lettere for sjåfører. Derfor har han sett nærmere på HMK Bilcons nye tank citytrailer, som med VSE-kontroll er mye lettere å komme seg rundt på trange steder enn andre tankbiler.

Max Hunt har snakket med salgssjef Torben Bæk Ravnholt om fordelene med den nye citytrailer, og deretter er citytraileren testet ut i den virkelige verden.

Citytraileren ble testet på en lokal gård der veien er smal. Selve oppkjørselen til gårdens oljetank er også vanskelig å kjøre til med et vanlig vogntog. Deretter ble det satt opp et lite testspor slik at det ble mulig å teste citytraileren kjøreegenskaper.

Se hva som kom ut av besøket fra Max Hunt her https://www.youtube.com/watch?v=p5FtGgSmnb4&t=320s