En ny stor order från Skanol

En ny stor order från Skanol

Efter en fantastisk 2017 har vi fått en ny stor order, som sträcker sig långt in i 2018. Det svenska oljebolaget Preem har tecknat nya transportavtal för distribution av bensin, diesel och eldningsolja i Sverige med Skanol A/S. Skanol har valt HMK Bilcon som...