Terrängtankbil

Terrängtankbil

Terrängtankbil Beskrivning Vår terrängbil för försvaret är byggd med en aluminiumtank avsedd för transport av bränslen som diesel, bensin, F34 och Jet A1-bränsle. Tankbilen är extremt lämplig för körning i svår terräng då den är monterad på ett förstärkt och mycket...
Refueller försvar

Refueller försvar

Refueller försvar Beskrivning Vår refueller till försvaret är optimerade för snabb och effektiv tankning av försvarsflygplan på flygplatser och i försvarets områden. Tanken är tillverkad i aluminium och har därför låg egenvikt, så det går att transportera mer bränsle...
Bränslecontainer

Bränslecontainer

Bränslecontainer Beskrivning Vår bränslecontainer är avsedd för transport och lagring av bränsle som används för landfordon i försvarets områden. Containern används som förvaringscontainer för förvaring av extra bränsle, som kan sugas in i en fristående...
Stand-alone bränslecontainer

Stand-alone bränslecontainer

Stand-alone bränslecontainer Beskrivning Vår stand-alone bränslecontainer används för att tanka försvarsmaterielen i fälten. Bränslecontainern kan byggas med olika leveransmoduler beroende på om det är flygplan, helikoptrar och landfordon som ska tankas. Den har en...
Vattencontainer

Vattencontainer

Vattencontainer Beskrivning Vår vattencontainer för försvaret kan användas för många olika uppgifter inklusive transport, behandling, lagring och leverans av dricksvatten eller för akuta brandbekämpningsuppgifter. Den kan sättas upp och användas för försvarsuppdrag...