Terrengtankbil

Terrengtankbil

Terrengtankbil Beskrivelse Vår terrengtankbil for Forsvaret er bygget med en aluminiumstank beregnet for transport av drivstoff som diesel, bensin, F34 og Jet A1 drivstoff. Tankbilen er ekstremt egnet for kjøring i vanskelig terreng, da den er montert på et forsterket...
Refueller forsvar

Refueller forsvar

Refueller forsvar Beskrivelse Vår refueller for forsvaret er optimalisert for rask og effektiv tanking av forsvarsfly på flyplasser og i forsvarets områder. Tanken er laget av aluminium og har derfor lav egenvekt, så det er mulig å frakte mer drivstoff pr. tur. Den...
Drivstoffcontainer

Drivstoffcontainer

Drivstoffcontainer Beskrivelse Vår drivstoffcontainer er beregnet for transport og lagring av drivstoff som brukes til landkjøretøyer i forsvarets områder. Containeren brukes som lagerbeholder for oppbevaring av ekstra drivstoff, som kan suges inn i en frittstående...
Stand-alone drivstoffcontainer

Stand-alone drivstoffcontainer

Stand-alone drivstoffcontainer Beskrivelse Vår stand-alone drivstoffcontainer brukes til å fylle på forsvarsutstyret i felten. Drivstoffcontaineren kan bygges med ulike leveringsmoduler, avhengig av om det er fly, helikoptre og landkjøretøy som skal fylles på. Den har...
Vanncontainer

Vanncontainer

Vanncontainer Beskrivelse Vår vanncontainer for forsvaret kan brukes til mange forskjellige oppgaver inkludert transport, behandling, lagring og levering av drikkevann eller til brannslukningsoppgaver. Den kan settes opp og brukes til forsvarsoppdrag eller til...